สื่อโฆษณาออนไลน์

สื่อโฆษณา Facebook และ Google ถือเป็น Paid Online Advertising ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันรวมถึงการยิงโฆษณาสินค้าบริการและโฆษณา facebook fanpage ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์ของผู้ก่อตั้ง หรือผู้สร้างเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หากเป็นภาษาทั่วๆไปก็เรียกกันว่าโฆษณาโซเชียล โฆษณาสื่อออนไลน์ การทำแอดโฆษณาตลาดที่นิยมตอนนี้ก็จะมี Google Display Ads / Youtube Ads. / Facebook Ads. / Instragram Ads. / Line Ads. / Twitter Ads.