Project Description

ออกแบบโลโก้ชิ้นนี้กว่าจะได้ก็ใช้เวลานิดนึงครับเพราะหาจับจุดความหมายหรือสื่อออกมาได้ยากพอสมควร ด้วยชื่อร้านและสินค้าที่จำหน่าย จึงได้มีแนวคิดนำชื่อร้านมาทำเป็นสัญลักษณ์โลโก้ หรือ ตราร้านค้า ด้วยการใช้ตารางตัดกันเป็นส่วนๆอัตราส่วนเท่าๆกัน ด้วยสไตล์ Isometric (มิติที่เท่ากัน) ให้ออกมาเป็นตัวอักษร ป.ปลา อ.อ่าง และ พ.พาน อยู่ในสัดส่วนของบล๊อกสี่เหลียมแบบมิติ