Project Description

จัดสร้างสรรค์เว็บไซต์หน่วยงานราชการให้ดูทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานเข้ากับยุคสมัย ผู้จัดทำปรับโครงสร้างและออกแบบดีไซน์เว็บใหม่เพื่อรองรับเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Design Website ไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์ในหน้าจอขนาดไหนก็จะปรับสภาพสเกลหน้าจอตามความเหมาะสม ซึ่งง่ายต่อการอ่านข้อมูลการเลือก การนำทางต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์ราชการเดิมนั้นมีโครงสร้างที่เก่านับ 10ปี จะเป็นโครงสร้างแบบฟิกส์ หรือเหมือนกันทั่วประเทศและโครงสร้างไม่ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่ผู้คนนิยมใช้และพกพากัน