รับออกแบบกล่อง

Label : Monster Bloom ออกแบบฉลากสินค้า

2024-02-19T13:25:16+07:00

ออกแบบฉลากสินค้า Label design 𝙇𝒂𝙗𝒆𝙡 𝘿𝒆𝙨𝒊𝙜𝒏 ᶠᵒʳ | Monster Bloom 𝙎𝙩𝙮𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 | Flora Sweet 𝙏𝙝𝙚𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧𝙨 : Purple Mood 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚 | Monster & Simple Pinterest 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤𝙧 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙚𝙧 | Blackedboy 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 | Thai . ออกแบบฉลากติดขวดดีไซน์ลูกค้ากำหนดชื่อและแนวทางให้มีมอสเตอร์และดอกไม้ ให้ออกมาดูสนุกวัยมันส์ และแฝงด้วยลวดลายดอกไม้ให้ดูหวาน น่ารัก ชูโทนรูปแบบ ของสีสันให้เป็นไปตามกลิ่น ดอกลาเวนเดอร์ - สีโทนม่วง . 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙧 อยากทำโลโก้ แบรนด์ อาร์คเวิร์คอื่นๆ #ฉลากสินค้า INBOX DM [..อ่านต่อ..]

ออกแบบแพ็คเกจ COFFEE BOX กล่องกาแฟ

2023-09-07T02:14:53+07:00

ออกแบบกล่อง PACKAGING DESIGN 𝙋𝙖𝙘𝙠𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 | Coffee Box Coffee Drip 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩 𝙛𝙚𝙖𝙩. | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย x กาแฟดอยช้าง 𝙎𝙩𝙮𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 | ชาติพันธุ์ + Minimal 𝙏𝙝𝙚𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧𝙨 : Blue - White - Red - Pattern Culture 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚 | กาแฟ สื่อสัมพันธุ์สู่กลุ่มเป้าหมาย "ชาติพันธุ์" 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤𝙧 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙚𝙧 | Blackedboy 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 | เชียงราย ประเทศไทย . กาแฟฮีลใจ๋ ไม่มีวางขาย ถ้าอยากรับประทานต้องมานอนที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเท่านั้น !! กาแฟฮีลใจ๋ เป็นการประชาสัมพันธ์ [..อ่านต่อ..]

Go to Top