Project Description

ออกแบบโลโก้ให้เป็นสไตล์เรียบง่ายให้คงอยู่ในรูปแบบเกษตรกรรมและจัดทำฉลากให้ดูชัดเจนชื่อสินค้าทำให้โดนเด่นเป็นอักษรตัวหนาใหญ่ให้ผู้อ่านได้สังเกตได้ชัดเจน ในฉลากจะประกอบด้วยรูปจริงซึ่งตัวสินค้าเองเป็นเมล็ดธัญพืชออการ์นิกที่มีประโยชน์มากมายและหาซื้อได้ยาก ส่วนใหญ่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานคู่กับอาหารเสริมอาหารเช้า การใช้สีจะเน้นสีน้ำตาลให้ดูเป็นธรรมชาติสีที่มาจาก ดิน น้ำ ต้นไม้ ใบใม้