Project Description

นามบัตรเป็นสิ่งที่นักธุรกิจหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทควรมี นามบัตรจะแสดงช่องทางการติดต่อ ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ โลโก้ของร้านค้า โลโก้บริษัท เป็นตัวช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลารีบเร่ง หรือแบบด่วนๆ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจคุณ
Theblackedboy : รับพิมพ์นามบัตร แบบใสด้วยหมึกรักโลก จาก HP รูปแบบฟิล์ม รูปแบบการ์ดอคิลิก แบบแบล๊คลิตผิวด้าน ผิวใส