Project Description

บริการออกแบบสินค้าส่งออกนอก ฉลากสินค้า หรือสติ๊กเกอร์สินค้า โฆษณา ชิ้นนี้เป็นการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดหลอดพลาสติกบรรจุ น้ำปลาหวาน และกะปิหวานสำหรับมะม่วงเปรี้ยว เป็นของว่างและอาหารโบราณไทยเดิมที่มีมายาวนาน ในสูตรของกะปิหวาน หรือน้ำปลาหวานจะแตกต่างออกไปตามสูตรและกรรมวิธีทำของแต่ละคนแต่ละตำนาน หรือในภาคส่วนเช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ต่างมีสูตรของแต่ละตำบล เพื่อความอร่อยที่หลากหลาย