Project Description

บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล  หรือ ตั๋วเข้าชมฟุตบอล ออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย โดยจะปรุรอยฉีกบัตร หางบัตร / ต้นขั้ว
(เป็นงานออกแบบเมื่อ ปี 2015 นะครับเอามารีม็อคอัพใหม่ครับ) ออกแบบโดย Blackedboy ภายใต้ร้าน โฟร์ดีซัพพลายเชียงรายครับ