Project Description

โลโก้สไตล์มินิมอลผสมกับอักษรไทยในที่นี้คือโลโก้สตูดิโอ ปณิธาน ซึ่งเกี่ยวกับห้องอัด ห้องซ้อมดนตรี ผู้ออกแบบจึงใช้ลูกเล่นของอักษรแตกออกเป็นมิติรูปภาพตัวอย่างเช่น ป.ปลา มีหางที่ยาวตามลักษณะของภาษาไทย จึงดัดแปลงให้เป็นส่วนหัวกีต้า และทำตัวบิดและบาร์คอร์ด ให้โดนเด่นเป็นกีต้าร์