Project Description

โลโก้ที่ผู้ออกแบบเน้นความเป็นไทย ไทยเดิม ไทยล้านนา ไทยเหนือให้เข้ากับชื่อแบรนด์ ล้านนาพิกเซลซึ่งแน่นอนเกี่ยวกับช่างภาพการถ่ายภาพเป็นหลักแน่ๆซึ่งเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยผสมกับรูปชัตเตอร์เลนส์กล้อง เป็นอีกโลโก้ที่มีความเป็นไทยสูงมากครับ