logomagic

LOGO ออกแบบโลโก้ TONG-MON

2023-08-07T21:22:19+07:00

ออกแบบโลโก้ logo design 𝙇𝙤𝙜𝙤 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 ᶠᵒʳ | ออกแบบโลโก้ Tong-Mon (ต้องมนต์) 𝙎𝙩𝙮𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 | Magical + Minimal + Thai 𝙏𝙝𝙚𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧𝙨 : Black - White - Gold 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚 | ซอสปรุงรสอร่อยเหมือนเสกด้วยเวทย์มนต์ 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤𝙧 𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙚𝙧 | Blackedboy 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 | ประเทศไทย . "ใส่แล้วอร่อยเลยเหมือนเสกด้วยเวทย์มนต์ ต้องมนต์ " ออกแบบโลโก้เกี่ยวกับซอสปรุงรส สื่อสารโดยใช้อักษรไทย คำไทยประกอบกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องครัว โดยใช้ตะหลิว ตะหวัดเวทย์มนต์ แต่งแต้มด้วยฝีมือปรุงแต่งประกอบกับ รส กลิ่น สี ของเอกลักษณ์อาหารไทยเรา " ซอสต้องมนต์ใส่แล้วอร่อยชัวร์ " [..อ่านต่อ..]

Go to Top